miércoles, agosto 23, 2006

chorus...!

teencontráaare
unaaa mañaaaanaaa...
dentrooo deeee miiii
Maaaaackiiiinnntooooosh...
y prepáááááraraaaasss el ploootteeerrrr
para doooooos
...
chú-rú-rúuuu-rúuuu ruuu ruuu rúuuu rúuuu rúuuu-
chúuuuu uuu uuu uuaaaa

No hay comentarios.: